ข่าวอุตสาหกรรม

ข้อดีและข้อเสียของแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า

2021-11-02
เดอะตัวกระตุ้นไฟฟ้าหมายถึงสัญญาณไฟฟ้า เช่น สัญญาณไฟฟ้า เช่น แหล่งพลังงานในระบบควบคุม ปริมาณของการจัดการจะเปลี่ยนไปตามขนาดของสัญญาณ เพื่อให้ปริมาณของวัสดุหรือพลังงานของวัตถุควบคุมอินพุตหรือเอาต์พุตเปลี่ยนแปลง ปรับได้

ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการใช้วาล์วไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย วาล์วควบคุมไฟฟ้าประกอบด้วยสองส่วนของแอคชูเอเตอร์และกลไกการปรับ (วาล์ว) ส่วนของวาล์วได้รับการอธิบายไว้ข้างต้น ดังนั้น จึงแนะนำเฉพาะแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าในเรกูเลเตอร์ไฟฟ้า

ข้อดีและข้อเสียของแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า

ข้อดี พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความไว ความเร็วในการส่งสัญญาณที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสีย:แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปไม่สามารถใช้ได้กับการป้องกันอัคคีภัยและการป้องกันการระเบิด และโครงสร้างมีความซับซ้อนและมีราคาแพง
zjaox@zjaox.com