ข่าวอุตสาหกรรม

หลักการทำงานของแอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าคืออะไร?

2022-11-05
ตัวกระตุ้นวาล์วไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของวาล์วเป็นตัวกระตุ้นที่ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานในระบบควบคุม รับสัญญาณไฟฟ้าจากเครื่องมือควบคุม เปลี่ยนปริมาณการจัดการตามขนาดของสัญญาณ และเปลี่ยนปริมาณวัสดุหรือพลังงานของวัตถุควบคุมอินพุตหรือเอาต์พุตเพื่อให้ได้การปรับโปรแกรมอัตโนมัติ แอคชูเอเตอร์มีหลายประเภท เช่น การหมุนหลายครั้ง การหมุนบางส่วน ทะลุตรง มุมผ่าน ฯลฯ

ตัวกระตุ้นวาล์วไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของระบบการควบคุมอัตโนมัติ ควบคุมการส่งวัสดุหรือสื่อควบคุมพลังงานโดยตรงตามคำสั่งของผู้ควบคุม หลักการทำงานของมันคือ: แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าใช้กระแสตรงเป็นสัญญาณควบคุมและป้อนกลับ เมื่ออุปกรณ์ส่วนบนหรือคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณควบคุม แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่ตามสัดส่วนของขนาดของสัญญาณ และเปิดวาล์วหรือแดมเปอร์ไปยังช่องเปิดที่สอดคล้องกันผ่านเพลาขาออก สัญญาณการเปิดระบบจะถูกส่งกลับไปที่ห้องควบคุม เพื่อทำหน้าที่ควบคุมระบบให้สมบูรณ์zjaox@zjaox.com