ข่าวอุตสาหกรรม

การทำงานของ Actuatism ไฟฟ้า

2021-07-19

เซ็นเซอร์ตำแหน่งจะแปลงตำแหน่งเชิงกลของแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่จ่ายไปยังส่วนควบคุมแก๊สไฟฟ้าเพื่อให้ได้ตำแหน่งควบคุม เซ็นเซอร์แรงบิดจะแปลงกำลังของตัวกระตุ้นไฟฟ้าเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อป้องกันวาล์วและกระแสไฟฟ้าตัวกระตุ้นไฟฟ้า; ชุดควบคุมไฟฟ้าส่วนต่อประสานกับเครื่องจักรของมนุษย์ประกอบด้วยการควบคุมไฟฟ้าส่วนหนึ่งของตัวกระตุ้นไฟฟ้าและควบคุมการทำงานของแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า

zjaox@zjaox.com