ข่าวอุตสาหกรรม

Horn Stroke Electric Actuator

2021-08-31
จังหวะฮอร์นตัวกระตุ้นไฟฟ้า
การเดินทางเชิงมุมตัวกระตุ้นไฟฟ้าใช้กับวาล์วหมุน จังหวะเชิงมุมตัวกระตุ้นไฟฟ้าเพลาขาออกน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ นั่นคือ 360 องศา เช่นวาล์วปีกผีเสื้อ บอลวาล์ว และมุมการหมุนวาล์วปลั๊กมักจะน้อยกว่า 90 องศา และแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าจังหวะเชิงมุมหมุนในตำแหน่ง 90 องศาเพื่อให้รับรู้วาล์ว ขั้นตอนการเปิด
zjaox@zjaox.com