ข่าวอุตสาหกรรม

สวิตช์แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า

2021-09-06

การสลับตัวกระตุ้นไฟฟ้าโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นการสลับปกติตัวกระตุ้นไฟฟ้าและแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าแบบสวิตชิ่งหนึ่งตัว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสามารถรับรู้ถึงการควบคุมวาล์วแบบเปิดทั้งหมดหรือแบบสมบูรณ์ วาล์วอยู่ในตำแหน่งเปิดเต็มที่หรือปิดสนิท ซึ่งไม่ต้องการการควบคุมการไหลปานกลางอย่างแม่นยำ

zjaox@zjaox.com