ข่าวอุตสาหกรรม

แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าแบบสวิตช์

2021-09-14

ชนิดสวิตช์แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็นแบบแยกส่วนและแบบรวมเนื่องจากรูปแบบโครงสร้าง นั่นคือ เป็นการสับเปลี่ยนทั่วไปแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าและแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าสวิตชิ่งแบบอินทิกรัล ต้องแสดงภาพเมื่อเลือก มิฉะนั้น มักจะมีกรณีที่การชนกันของระบบควบคุมมักเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งไซต์

zjaox@zjaox.com