ข่าวอุตสาหกรรม

แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดา

2021-09-22
แยกโครงสร้าง (โดยทั่วไปเรียกว่าสามัญตัวกระตุ้นไฟฟ้า):

ชุดควบคุมแยกออกจากกันตัวกระตุ้นไฟฟ้า, และตัวกระตุ้นไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมวาล์วแยกกันได้และต้องควบคุมชุดควบคุม โดยทั่วไปแล้วคอนโทรลเลอร์หรือตู้ควบคุมภายนอกจะใช้ร่วมกับกล่องควบคุม
ข้อเสียของโครงสร้างนี้คือไม่สะดวกในการติดตั้งระบบทั้งหมด เพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินสายและการติดตั้ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะล้มเหลว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น การวินิจฉัยและบำรุงรักษาจึงไม่สะดวก และการประหยัดต้นทุนก็ไม่เหมาะ
zjaox@zjaox.com