ข่าวอุตสาหกรรม

แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าโดยรวม

2021-09-27
โครงสร้างรวม (โดยทั่วไปเรียกว่าอินทิกรัลตัวกระตุ้นไฟฟ้า):

หน่วยควบคุมและตัวกระตุ้นไฟฟ้าถูกบรรจุไว้และไม่จำเป็นต้องใช้งานภาคพื้นดินโดยไม่มีชุดควบคุมภายนอก และเฉพาะข้อมูลการควบคุมที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถส่งออกได้จากระยะไกล

ข้อดีของโครงสร้างนี้คืออำนวยความสะดวกในการติดตั้งทั้งระบบ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายและค่าติดตั้ง ง่ายต่อการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์โครงสร้างแบบบูรณาการแบบดั้งเดิมมีข้อบกพร่องมากมาย จึงทำให้เกิดสมาร์ทตัวกระตุ้นไฟฟ้า.
zjaox@zjaox.com