ข่าวอุตสาหกรรม

 • แอคชูเอเตอร์แบบนิวเมติกใช้เฟืองลูกสูบคู่ขนาดกะทัดรัด โครงสร้างแร็คแอนด์พีเนียน การประกบที่แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง และแรงบิดเอาต์พุตคงที่

  2021-11-04

 • ตัวกระตุ้นไฟฟ้าหมายถึงสัญญาณไฟฟ้า เช่น สัญญาณไฟฟ้า เช่น แหล่งพลังงานในระบบควบคุม ปริมาณของการจัดการจะเปลี่ยนไปตามขนาดของสัญญาณ เพื่อให้ปริมาณของวัสดุหรือพลังงานของวัตถุควบคุมอินพุตหรือเอาต์พุตเปลี่ยนแปลง ปรับได้

  2021-11-02

 • กลไกแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าไม่ควรจุ่มน้ำ และสายไฟต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างในสถานที่10. ก่อนจ่ายไฟ ให้ตรวจสอบแรงดันไฟที่แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับมอเตอร์ เมื่อซ่อมคุณต้องปิดเครื่อง

  2021-10-25

 • คุณสมบัติทางโครงสร้างของแอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าอัจฉริยะเต็มรูปแบบที่ป้องกันการระเบิด: โครงสร้างป้องกันการระเบิดของแอคทูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าและการผลิตชิ้นส่วนนั้นซับซ้อนกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปมาก โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเด็นต่อไปนี้: ปริมาตรสุทธิของห้องระเบิดมีขนาดใหญ่ เกินโดยทั่วไป

  2021-10-19

 • แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น โลหะวิทยา เคมี น้ำมัน หิน พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และการอนุรักษ์น้ำ ใช้วงจรรวมขนาดใหญ่เพื่อแทนที่และนำกลไกการดำเนินการแบบเดิมมาใช้เพื่อให้ได้ส่วนประกอบทางกลเท่านั้น

  2021-10-08

 • โครงสร้างแบบรวม (โดยทั่วไปเรียกว่าแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าแบบรวม): ชุดควบคุมและแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าได้รับการบรรจุเป็นชุด และไม่จำเป็นต้องใช้งานภาคพื้นดินโดยไม่มีชุดควบคุมภายนอก และเฉพาะข้อมูลการควบคุมที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถส่งออกได้จากระยะไกล

  2021-09-27

 12345...7 
zjaox@zjaox.com